Driving conditions

  • Gjáarskarð  - kl. 21:20 Warning slippery road likely
Úrslit: